ONTWERPEN & PLANNEN ARCHITECT

ONTWERP ARCHITECT:

Hier kan je enkele van de laatste ontwerpen terugvinden die in de pijplijn zitten om over te gaan naar vergunnings- en/of uitvoeringsfase.

BOUWTECHNISCHE INFORMATIE:

Door middel van de aanbestedingsprocedure worden alle voorafgaande studies (stabiliteit, epb, ...) afgetoetst aan de huidige regelgeving en 
bekomt de bouwheer een duidelijk overzicht van de prestaties van het gebouw alvorens over wordt gegaan tot uitvoering van het bouwproject. 

BUDGET & PLANNING:

Tijdens ontwerpfase en aanbesteding wordt indien uitdrukkelijk gewenst nauwlettend het budget bijgehouden en afgetoest aan de raming van het project.
Zo heeft u als bouwheer de mogelijkheid om voortdurend en up-to-date het ontwerp en project bij te sturen. 

DOWNLOAD:

Ontwerpen: op aanvraag
Bestek: typelastenboek, meetstaat en technische fiches materialen op aanvraag
3D: animaties en walkthrough (3D-tour) bij ontwerpen op aanvraag
Kijkwoning: nog niet beschikbaar

SLIDESHOW / ZOOM klik op de foto's