ARCHITECT HEIST-OP-DEN-BERG

Architect-Heist-op-den-BergArchitect Bart, gediplomeerd met een master in architecture, uit omgeving van Heist-op-den-Berg biedt tal van architectuur gerelateerde diensten aan van A tot Z. Aangezien de persoonlijkheid, verlangens en leefwereld van de bouwheer zeer bepalend zijn voor het ontwerp, wordt er veel aandacht besteed aan een goede en aangename kennismaking. Aarzel als bouwheer in geen geval om veel informatie door te geven aan architect Bart, zodat we ons een zeer duidelijk beeld kunnen vormen van uw wensen. Wij zullen onszelf als architect uit Heist-op-den-Berg, het architectenbureau, de manier van werken en onze opvattingen ook duidelijk omschrijven.

Een eerste kennismakend gesprek met architect Bart, op ons architectenbureau in de omgeving van Heist-op-den-Berg, is steeds vrijblijvend. Aarzel dus niet om ons te contacteren. Na het eerste kennismakend gesprek wordt het ereloon voorgesteld voor de architectuuropdracht. Na de aanvaarding van het ereloon wordt een contract opgesteld tussen architect en bouwheer waarin de rechten en plichten van beide partijen duidelijk gemaakt worden. Hierna wordt gestart met het ontwerp. U wordt vanaf dag één geadviseerd en begeleid door uw eigen aangestelde architect en/of freelance bouwprofessionelen uit Heist-op-den-Berg die uw project uitwerken zoals u het in gedachten had.

Architect Bart is gespecialiseerd in het creatief driedimensionaal ontwerpen van nieuwbouwprojecten en staat u bij als raadgever bij de coördinatie van grondige renovatieprojecten in de private sector van regio’s rondom Heist-op-den-Berg. Het ontwerpproces is een zeer belangrijk deel van het bouwproces, aangezien het bepalend is voor de uiteindelijke realisatie en integratie in zijn omgeving Heist-op-den-Berg. Er wordt dan ook veel tijd besteed aan de bespreking van de voorontwerpen en de bouwheer krijgt de nodige tijd om zich in het ontwerp in te beelden in Heist-op-den-berg en vragen te stellen totdat hij voor 100 % achter het ontwerp staat. Zodra het ontwerp op punt staat, wordt het administratief dossier voor de bouwaanvraag bij de stedenbouwkundige dienst van Heist-op-den-berg samengesteld door architect Bart.

Architect Bart kan voor u een bouwaanvraag op maat opstellen bestaande uit architecturale plannen en statistische formulieren die door de stedenbouwkundige dienst van de stad Heist-op-den-Berg wordt geëist. Architect Bart of, al naargelang de wensen van de opdrachtgever, andere architecten zullen na het toekennen van de vergunning uw plannen en de uitvoering ervan opvolgen tot in de ruime omgeving van Heist-op-den-Berg.

Wanneer de vergunning verkregen is, start uw architect met het aanbestedingsdossier, waarin alle materialen en methodes zorgvuldig gekozen en beschreven worden. Hierin zal de architect de bouwheer begeleiden en bij alle keuzes een voorstel doen. Wanneer de aanbestedingsplannen en bestekken volledig uitgewerkt zijn, worden de offertes aangevraagd en begeleiden we de bouwheer in de keuze van lokale aannemers uit Heist-op-den-Berg en omgeving voor de verschillende posten.